Wij gaan voor u door een vuur. Letterlijk.Ja, wij gaan voor u door een vuur. Men heeft u andere dingen willen laten geloven. Toen wij de bouw van een nieuwe brandweerkazerne aan de Ninoofstesteenweg tegenhielden – kostprijs, houdt u zich vast: 9,4 miljoen euro! – schreeuwde de meerderheid moord en brand. We brachten de veiligheid van de Dilbeekenaars in gevaar. Tenminste, dat wilde men u doen geloven. Wij waren de kop van jut.

Maar onze bezwaren kwamen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze waren gebaseerd op een – geheim? – rapport van maart 2017, waarin letterlijk te lezen stond dat het brandweerkorps zélf deze kazerne niet wilde. In onderling overleg en met akkoord van de hele gemeenteraad werd op onze vraag beslist de brandweer uit te nodigen op een vergadering om duidelijkheid te krijgen over het standpunt van de brandweer zelf.

Wat bleek?

Op een druk bijgewoond overleg op 27 februari van dit jaar – alle betrokken partijen én een aantal burgemeesters uit de regio waren op de afspraak – bevestigde de brandweer dat de plannen voor de bouw van een kazerne op de Ninoofsesteenweg voorbijgestreefd waren. De geplande nieuwe kazerne voldeed in geen enkel opzicht aan wat nuttig, nodig of noodzakelijk was. Dat standpunt werd ook duidelijk en uitvoerig onderbouwd met stevige argumenten.

Of nog

De brandweer gaf toe wat de besturende coalitie al wist sinds maart 2017, maar verzweeg. Namelijk dat de brandweer de geplande kazerne eenvoudigweg niet wilde.

Het was een harde dobber om te slikken voor CD&V, dat in de nieuwe kazerne een prestigeproject zag. Het was een nog hardere dobber voor de bevoegde CD&V-schepen, die tegen beter weten in bleef strijden om de bouw van de kazerne toch te laten doorgaan. Gelukkig werd het plan voor de nieuwe kazerne begraven, onder onze uitdrukkelijke impuls. En dus ging er dan toch geen forse 9,4 miljoen euro aan belastinggeld naar dit nutteloze project.

Vergist u zich niet

het spreekt vanzelf dat lvd-burger OVLD voorstander is van een Dilbeekse brandweerkazerne op maat van de 21ste eeuw. Daarom gaan we ook op zoek gaan naar een nieuwe en betere locatie. Naar een bouwplan bovendien dat beter aansluit bij de noden van ons brandweerkorps. Meer nog: dit moet zelfs zo snel mogelijk gebeuren. Dilbeek heeft recht op een volwaardige brandweerkazerne. Maar dan wel op een doordachte manier en niet tegen elke logica in.

Wij zullen blijven waken over dit dossier. Net zoals we blijven waken over andere dossiers waarin prestige blijkbaar doorslaggevender is dan het algemeen belang. Want één ding is zeker: wij gaan voor u, de Dilbeekenaar, door een vuur!

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker