Paul Vanden Meerssche: voor een leefbaar Groot-Bijgaarden!Groot-Bijgaarden telt meer dan 7.000 inwoners en is daarmee na Dilbeek de grootste deelgemeente. Wonen, handel en industrie zijn er sterk met elkaar verweven. Dat maakt ook dat er specifieke uitdagingen zijn in Groot-Bijgaarden. Lvd-burger OVLD is zich daar ten zeerste van bewust en schuift daarom een aantal belangrijke prioriteiten naar voor:

Veiligheid boven

Veiligheid en de zwakke weggebruiker zijn essentieel. Voor Lvd-burger OVLD kan geen mobiliteitsbeleid waarbij voetpaden verdwijnen ten voordele van fietspaden. We willen evenmin een beleid waarin koning auto keizer is, zonder enige beperking. Zeker de woonstraten verdienen bijzondere aandacht als het gaat over snelheid en sluipverkeer.

Een Groot-Bijgaarden van de 21ste eeuw

De dorpskern, de woon- en winkelstraten en de bedrijfsterreinen moeten aan Groot-Bijgaarden een uitstraling geven, het Pajottenland van de 21ste eeuw waardig. De verschillende functies in de gemeente moeten volop gefaciliteerd worden door het volgende bestuur. Lvd-burger OVLD wil investeren in een beleid dat inzet op leefbaarheid. We denken onder meer aan volgende positieve maatregelen:

  1. hernieuwbare energie door particulieren, bedrijven en de gemeente
  2. laadpalen voor elektrische voertuigen
  3. faciliteiten voor carpooling
  4. een werkbaar parkeer- en fietsbeleid
  5. een zo maximaal mogelijke groene openbare ruimte
  6. het opleggen van voorwaarden bij grote bouwprojecten inzake levenskwaliteit

Initiatieven tegen leegstand

Handelaars en zelfstandigen verdienen extra aandacht. Ook in Groot-Bijgaarden rukt de leegstand op. Dit leidt tot verloedering en het verhoogt ook het onveiligheidsgevoel onder de inwoners. Lvd-burger OVLD wil inzetten op een mooie winkelstraat waar de Groot-Bijgaardenaar ook bij mooi weer ook kan genieten op een zonnig terras.

Samen sterk

Groot-Bijgaarden heeft geen dure studiebureaus nodig, maar een samenspel van inwoners, handelaars, scholen, bedrijven én het gemeentebestuur. Het zijn deze actoren die vanuit een positie van gelijkwaardigheid een partnership moeten aangaan. Laten we met vereende krachten een toekomstvisie uittekenen voor Groot-Bijgaarden en vooral: samen woorden omzetten in daden.

Paul Vanden Meerssche
4de Plaats

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker