Dilbeekse financiënJarenlang – wat zeg ik: legislaturen op rij – was Dilbeek een welvarende gemeente zonder dat de burger zich blauw moest betalen aan belastingen. De aanvullende personenbelasting (B.P.) dook nooit boven de 5,5% en de onroerende voorheffing beperkte zich tot maximum 920 opcentiemen. Allerlei pestbelastingen werden gewoon afgeschaft. Dilbeek had terecht de goede reputatie lage belastingen te heffen.

Daar kwam plots verandering in na de verkiezingen van 2013, nadat onze partij in de oppositie werd gedwongen door een coalitie van maar liefst 5 partijen. (Jawel, met minder lukte het gewoon niet.)

Samen met die coalitie kwam er prompt ook een einde aan de lichte belastingdruk in onze gemeenten. De onroerende voorheffing – het kadaster in de volksmond – ging met maar liefst 40 % omhoog tot 1275 opcentiemen. Ook de aanvullende personenbelastingen werd onder handen genomen, in het nadeel van de burger: ze steeg van 5,5 % tot 6,9 %, ofwel een toename met 25 %. Een poging om vanuit de oppositie toch nog een vermindering van de onroerende voorheffing af te dwingen met amper 100 opcentiemen lukte pas na drie woelige gemeenteraden en met bijzonder veel tegenwerking.

In een rijke gemeente als Dilbeek zijn we er altijd in geslaagd een harmonieus en dynamisch beleid te voeren tegen een lage belasting. Bovendien bleven ook de schulden onder controle. De jaarrekeningen toonden elke keer opnieuw een comfortabel overschot. En er werden toen óók bergen verzet. We bouwden scholen, renoveerden het gemeentehuis en de kasteelhoeve, bouwden gemeenschaps- en jeugdlokalen, trokken een nieuwe muziekacademie op, kortom, we investeerden volop in nieuwe infrastructuur. Zonder ook maar één enkele belastingverhoging. Dat is sinds 2013 wel even anders. De kracht verandering is vooral een ‘kracht’ van verhoging van belastingen gebleken.

In wezen is het simpel. Een kind kan de rekening maken. Het komt erop aan elke uitgave te screenen, zuinig te zijn op alle vlakken en te besturen als een goede huisvader. Kan dit opnieuw in de toekomst? Zonder twijfel! Meer nog: het is de belofte die wij u maken. Een belofte die ergens voor staat, omdat we in het verleden bij herhaling bewezen hebben hoe het wél moet.

Stefaan Platteau
Ere-Burgemeester van Dilbeek

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker