Welzijn en gezondheidWelzijn en gezondheid zijn twee sleutelwoorden. Ze vormen de basis van onze rijke en solidaire samenleving. Op dit vlak hebben wij als liberalen altijd een voortrekkersrol gespeeld. Voor jong én oud. En die rol blijven we ook in de toekomst ten volle opnemen. Dit is waar we voor gaan:

Ocmw

Het OCMW wordt geïntegreerd in de gemeentelijke diensten, zodat er veel efficiënter kan gewerkt worden en de theorie sneller in de praktijk wordt gebracht.

Kinderopvang

Voor onze allerjongsten voorzien we een nieuw kinderdagverblijf in Schepdaal. Dilbeek heeft op dit ogenblik maar 26 opvangplaatsen per 100 kinderen. Dat is veel te weinig. Jonge ouders hebben allemaal recht op deze service.

Ouderenvoorzieningen

Wat oudervoorzieningen betreft, is er in Dilbeek op dit moment geen tekort. Assistentiewoningen werden en worden bijgebouwd. De tweepersoonskamers in het rusthuis worden ontdubbeld. Er mag dan geen actuele, prangende nood zijn, dat betekent niet dat we op onze lauweren moeten rusten. Daarom zullen wij ijveren voor maximale steun aan alle privé-initiatieven met betrekking tot assistentiewoningen en flats.

Welzijnscampus

De Welzijnscampus in Groot-Bijgaarden is een voltreffer. Zowat alle organisaties en instanties die in Dilbeek actief zijn op sociaal vlak zijn terug te vinden onder één dak: Kind en gezin, de VDAB, het CAW, het Centrum voor basiseducatie, Het Huis van het Kind, 3W plus, Solidariteit voor het gezin en dies meer. In oktober opent ook het buurtrestaurant haar deuren. Tot zover alles goed. De diensten zijn er. Maar… zijn ze ook voldoende gekend bij de inwoners? Onze sociaal kwetsbaardere medeburgers zijn net diegenen die soms moeilijk de weg vinden naar de juiste dienstverlening. We willen die dienstverlening sterk verbeteren door de diensten naar de burger te brengen.

Armoede

Twee pijnpunten verdienen onze heel bijzondere aandacht: ouderenarmoede en kinderarmoede. Die moeten we maximaal opsporen en zien te verhelpen.
Het kan niet dat in een rijke gemeente als Dilbeek nog vormen van armoede zouden bestaan. Ieder kind dat in armoede moet opgroeien is een blaam voor het beleid, ongeacht de afkomst of statuut van het kind of de ouders.
Het is geen geheim dat onze bevolking veroudert. Dat doet ze in heel het land dus ook in onze gemeente. Dat schept problemen op het vlak van mobiliteit en sociaal contact. We kunnen hieraan verhelpen door goed uitgebouwde buurtwerkingen. Alles moet in het werk gesteld worden om ouderen zo lang mogelijk in hun eigen huis te laten wonen. En ook hier geldt dat we de dienstverlening naar de mensen moeten brengen als mensen zelf niet meer geraken waar ze moeten zijn. Administratieve stukken of een boek uit de bibliotheek? Wij bezorgen het gewoon aan huis!

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker