Ruimtelijke ordering/WonenWe moeten ten allen koste vermijden dat Dilbeek verstedelijkt. Wij hebben alvast niet de ambitie om een gemeente te worden met meer dan 50.000 inwoners. Het ‘dorpsgevoel’ moet behouden blijven en de bestaande open ruimte moet maximaal gerespecteerd worden. Bestaande woongebieden kunnen natuurlijk wel verder geoptimaliseerd worden.

Wat wij uitdrukkelijk niet zien zitten, zijn giga-projecten in sociale woningbouw. Denk maar aan het plan dat op tafel ligt voor Wolsemveld. Wij vinden dat geen goede zaak, maar zijn er daarentegen van overtuigd dat sociale huur- en koopwoningen doordacht gespreid moeten worden over het hele grondgebied van de gemeente.

Ziehier nog een aantal concrete programmapunten op het vlak van ruimtelijke ordening (RO):

  1. De leegstand moet aangepakt worden via initiatieven op vlak van RO. Leegstaande gebouwen moeten getransformeerd worden tot wooneenheden.
  2. De stationsomgeving in Groot-Bijgaarden heeft aandacht nodig. Ofwel uitbreiding van de commerciële activiteit, ofwel kwalitatieve woningbouw.
  3. Er moet een studie komen over een eventuele herlocatie van de gemeenteschool in het centrum, in functie van het creëren van ruimte voor handel en diensten.
  4. Ruimtelijke Ordening moet ten dienste staan van mensen en ideeën. De administratieve rompslomp moet eenvoudiger en doorloopprocessen moeten korter.
  5. Minder administratie, meer vindingrijkheid!

  Lees ons volledig programma HIER.  

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker