SeniorenVIEF VZW bezorgde ons een lijst van 60 aanbevelingen voor een seniorenvriendelijk lokaal beleid. Onze groep heeft deze prioriteitenlijst integraal onderschreven. Wij pleiten voor een schepen die mee bevoegd wordt voor de uitwerking van deze prioriteiten.

Alles begint met meten. Meten is weten. Daarom moeten de noden van onze senioren eerst en vooral in kaart gebracht worden. Een goed seniorenbeleid moet erop gericht zijn mensen zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving te laten wonen. Het is daar dat ze het best gedijen. Het is daar dat ze gelukkig zijn en het meest genieten van hun oude dag.

We pleiten voorts ook voor een veilige en zorgzame omgeving. Een warm Dilbeek voor iedereen, maar zeker en vooral ook met een omkadering voor ouderen en kwetsbaren. Onze senioren op de hoogte houden van alle facetten van ondersteuning moet een constante zorg zijn. Daarnaast is de coördinatie van de zorg die ze krijgen erg belangrijk en moeten we ook goed kijken naar de mogelijkheden die de Vlaamse Overheid biedt.

Uit verschillende onderzoeken die de laatste jaren werden georganiseerd, blijkt steeds dat we allemaal hetzelfde willen : zo lang mogelijk en zo goed mogelijk thuis mogen blijven wonen. Op de plek die we het beste kennen, in de omgeving waar ons leven heeft plaatsgehad. Bovendien blijkt dat hoe langer men in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen, hoe beter het fysieke en geestelijke welbevinden is. De kwaliteit van het leven is verbonden aan onze leef- en woonplaats. Voor het gemeentelijk beleid is een belangrijke organiserende en coördinerende rol weggelegd.

Wij willen ons in de komende legislatuur inzetten om een veilige en zorgzame omgeving voor alle senioren te bewerkstelligen. We zullen er voor zorgen dat ouderen en kwetsbaren de nodige omkadering , hulp en diensten binnen hun bereik hebben, dit zullen we doen door een goede samenwerking met de zorgverstrekkers, de handelaars en via een degelijke ruimtelijke planning met een goed uitgebouwde en regelmatige informatie aan de bewoners.

De toegang tot de vele, soms complexe, facetten van de zorg en de ondersteuning; de coördinatie van de zorg; de mogelijkheden die de Vlaamse overheid biedt om via aanpassingen in de woning langer thuis te kunnen blijven, … zijn veel te weinig gekend. Een behoefteanalyse per wijk moet meer duidelijkheid brengen, enkel een beleid op basis van een grondige analyse kan worden aanvaard, dit is geen natte vinger werk. Inderdaad, de wijkfunctie en de sociale cohesie zullen in de toekomst een centrale rol spelen. Het is immers de eigen wijk en zijn bewoners, als directe woonomgeving, die men het beste kent. Ons Dilbeeks toekomstbeleid moet , op basis van deze resultaten, met de uiteenlopende en specifieke behoeften rekening houden. Het is meer dan enkel goed bruikbare en veilige voetpaden of noodzakelijke zitbanken. Het is een sociaal geïntegreerd en wijkverankerd-seniorenbeleid en dat is, gezien de demografische evolutie, een prioriteit. Een goed uitgebouwd en toegankelijk transportbeleid in iedere wijk maakt hiervan deel uit. Niet overal zijn er gemakkelijk bereikbare diensten of handel, dit kan beter worden gepland, een win/win voor iedereen. De gemeente Dilbeek heeft de opdracht om de wensen van de senioren om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen, in de beste omstandigheden, ter harte te nemen, wij willen dit realiseren.

Kort samengevat moet er meer aandacht komen voor de mobiliteit, de huisvesting en de vrijetijds- en cultuurbeleving van senioren. Veel meer dan nu het geval is. Want… deze groep zal straks 25 procent van onze plaatselijke bevolking uitmaken. Laten we dus goed zorgen voor onze oudere inwoners.

  Lees ons volledig programma HIER.  

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker