Meerjarenplan 2020-2025Bij de uitgebreide burgerbevraging kwam duidelijk naar boven dat 80 percent van onze Dilbeekse bevolking tevreden is over de dienstverlening op alle vlakken in Dilbeek en we willen dit resultaat niet alleen consolideren, maar nog verbeteren.

In een moeilijke context en ondanks bijkomende lasten opgelegd door de overheden, slaagt Dilbeek erin een uitgebreid, zelfs stoutmoedig investeringsplan voor te leggen aan de bevolking.

Om in haar dagelijkse behoeften te voorzien, voorziet Dilbeek in een exploitatiebudget van om en bij de 100 miljoen € per jaar. Daarnaast zal Dilbeek de komende zes jaar zowat 84 miljoen € investeren.

Een niet onbelangrijk deel (meer dan 36 miljoen €, waarvan meer dan 6 miljoen € gesubsidieerd) hiervan gaat naar de vernieuwing van wegen, aanleg van fietspaden en voetpaden, verkeersveilige dorpskernen, verkeersveilige schoolomgevingen.

Een tweede belangrijk aspect van ons bestuursakkoord betreft de veiligheid van de burgers. Daarvoor investeren we vooral in bijkomende middelen voor de politie, de aanwerving van twee gemeenschapswachten en de bouw van de brandweerkazerne.

Onderwijs krijgt een flinke duw in de rug. Meer dan 6 miljoen € investeren we in de Klimop en de nieuwe school op Begijnenborre.

De bevolking van Dilbeek veroudert. Ons zorgcentrum heeft zijn houdbaarheidsdatum bereikt. Dus investeren we deze legislatuur meer dan 8 miljoen € op de welzijnscampus in de bouw van een nieuw zorgcentrum op de site Keperenberg. Zorgcentrum gericht op kleinschalig wonen voor ouderen en mensen met dementie. Naast het nieuwe zorgcentrum komt heel snel een nieuwe sporthal. Voorziene investering 4 miljoen €.

Om dat allemaal te realiseren lenen we meer dan 60 miljoen €. Dat kunnen we omdat de rente historisch laag is en we bovendien die vaste rente kunnen aanhouden over 25 jaar.  Dat klimaat nodigt uit tot investeren!

Ook verkopen we ongebruikt onroerend goed. Gebouwen of gronden die geen nuttige functie hebben, verkopen we om met de opbrengst ervan ons investeringsprogramma te ondersteunen. Strategische gronden houden we uiteraard.

De belastingen verhogen voor de burgers doen we niet. Wel zullen we enkele retributiereglementen aanpassen aan de reële kost op vandaag.

We voorzien wel een tussenkomst in onze inkomsten van de grotere bedrijven. Zij genieten mee van de service van de gemeente zonder hiervoor evenredig bij te dragen. En we voorzien ook een bouwtaks. Niet zozeer met de bedoeling een nieuwe belasting te heffen dan wel om het onbeperkt bouwen tegen te gaan. Als we Dilbeek Dilbeeks willen houden, moeten we verhinderen dat we binnen de kortste keren naar 50.000 inwoners evolueren en dus de “appartementering” aan banden leggen. De kernen verdichten, de groene en open ruimte zoveel mogelijk vrijwaren.

Dilbeek moet Dilbeeks blijven. Een warme, groene, Vlaamse en veilige gemeente aan de rand van Brussel. Met een dorpsgevoel en maximale open ruimte. Met een rijk gemeenschapsleven. Met goede ouderenzorg. Met oog voor de jeugd en onderwijs.

Daar staan we voor. Gewoon Doen.

Luc Deleu
Schepen van Financiën

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker