De samenvattende tekst van het meerjarenplan 2020-2025Tijdens het eerste jaar van de nieuwe legislatuur werd er binnen Groep Dilbeek intensief gewerkt aan deopmaak van een meerjarenplanning voor de jaren 2020 tot en met 2025. Samen met de missie, deorganisatiewaarden en de werkingsprincipes, wordt dit plan de basis van het beleid dat de komende zes jaar zal worden uitgerold.
Het meerjarenplan is opgebouwd vanuit verschillende invalshoeken. Enerzijds vanuit het bestuursakkoord en de expertise van de verschillende teams, en anderzijds vanuit de omgevingsanalyses en de burgerparticipatie.  

De 2 bijlagen hieronder zijn de samenvattende tekst van het meerjarenplan 2020-2025, alsook de finale versie van de slides die Dilbeek presenteerde tijdens de 3 infosessies in december 2019:

Dilbeek bundel MJP 2025_v2020_vDef

PRESENTATIE MJP DILBEEK_V3

Wij wensen jullie veel leesgenot!

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker