Dilbeek vereenvoudigt sport- en cultuurbeleid en wil burgers en vrijwilligers nauwer betrekkenDat Dilbeek al jaar en dag een baken is in de Vlaamse rand is een beetje een open deur intrappen. Een groot cultuuraanbod, een rijk verenigingsleven en bloeiende sportclubs vormen mee de ruggengraat van onze identiteit als gemeente. Het zijn de pijlers die ons verbinden. Vandaag willen we die pijlers meer dan ooit de nodige zuurstof en professionele ondersteuning geven. Daarom zullen de vzw Cultuur en de vzw Sport ingebed worden in de gemeentewerking. Streefdatum hiervoor is 1 januari 2021. De vzw’s houden op te bestaan, maar met een nieuw inspraakplatform komt er in ruil meer slagkracht voor de vrijwilligers. Hierdoor komt er ruimte vrij om te focussen op wat ├ęcht essentieel is: de inhoud.
Essentieel in deze operatie is het opwaarderen van de talrijke vrijwilligers die zich o.a. via tal van kanalen met hart en ziel inzetten voor het cultuur-, jeugd- en sportleven in Dilbeek. Zij zijn een belangrijke motor voor het samenleven in onze gemeente. Die rol willen we hen nog meer ten volle kunnen laten spelen. De voorbije jaren werd minstens een aantal van die vrijwilligers – met name de afgevaardigden van de adviesraden in de Algemene Vergadering van vzw Cultuur en vzw Sport – vaak geconfronteerd met tal van beslommeringen. Die hadden bijna altijd te maken met praktische keuzes, met de dagelijkse werking, met allerlei kleine hangijzers die eigenlijk perfect door een administratie kunnen opgevangen worden.  

Inhoudelijke stempel

Dilbeek wil de Dilbekenaren die zich belangeloos inzetten voor het vrijetijdsleven de plek toebedelen die ze verdienen: die van ervaringsdeskundigen, met een uniek inzicht in cultuur, sport, jeugd en toerisme. Daar zullen ze hun inhoudelijke stempel kunnen drukken als nooit tevoren. Bijvoorbeeld door mee vorm te geven aan een meerjarenplan en zich niet – zoals voor velen onder hen nu helaas al te vaak het geval is – moeten bezighouden met pakweg een deur die moet vervangen worden, of andere zorgen, die niets te maken hebben met een cultuur, jeugd –of sportbeleid. Dat moet anders.

Nieuwe participatievormen

Samen met een externe participatiepartner, in co-creatie met de Dilbekenaren, zullen andere participatievormen ontwikkeld en geconcretiseerd worden. In najaar 2021 willen we dan echt van start gaan. Uitdaging is onder meer de aanwezige expertise binnen beleidsthema’s bij heel wat Dilbekenaren nog beter aan te boren, meer specifieke projectparticipatie uit te bouwen, ruime betrokkenheid van inwoners te stimuleren, … en dit op maat van Dilbeek. En net zoals onze samenleving constant in beweging is, zal ook dit traject nooit af zijn: we zullen samen met onze inwoners dus constant op zoek gaan naar de best mogelijke werkvormen.

Wat verandert er?

Wat betekent dit alles nu concreet voor de vrijwilligers, de werknemers van de vzw’s en de burger?

  1. Er wordt stevig ingezet op participatie en betrokkenheid van burgers, vrijwilligers, gebruikers, …, en dit over de verschillende beleidsdomeinen heen. Dilbekenaren worden betrokken bij het uitwerken van de vernieuwde participatievormen op maat van Dilbeek.
  2. De werknemers behouden allemaal hun job en blijven in hetzelfde team met dezelfde teamcoach.
  3. Beslissingen worden enkel voorgelegd aan het College en de Gemeenteraad en dus niet meer aan tal van andere organen.
  4. Meer transparantie, betere rapportering en een ontdubbeling van administratieve rompslomp dankzij de know how die binnen de gemeentediensten voorhanden is

Meerjarenplan ‘Iedereen mee’

De gemeente kiest zeer bewust voor deze aanpak, die past in de meerjarenplanning van groep Dilbeek met als inzet: ‘Iedereen mee!’. Het optimaliseren van de betrokkenheid van burgers en verenigingen bij de totstandkoming en uitvoering van het gemeentelijk beleid is niet alleen nodig, maar ook noodzakelijk.Het college houdt eraan alle vrijwilligers en medewerkers uitdrukkelijk te danken voor hun ongebreidelde inzet de voorbije jaren en kijkt ernaar uit ook in de toekomst met hen samen te werken, zodat zij nog meer ruimte krijgen om te doen waar ze goed in zijn: de cultuur en de sport in Dilbeek laten bloeien en groeien.  

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker