waardebon voor kwetsbare doelgroepenDag Dilbekenaars,

We moeten er allen voor zorgen dat onze ziekenhuizen de toevloed van corona patiënten aankunnen. Dit kunnen we samen bereiken door de gecommuniceerde veiligheidsregels in acht te nemen. De basisregels blijven: hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar, handen geregeld wassen, draag een mondmasker waar het nodig is.

“De tweede golf van corona hakt er hard in en treft alle geledingen van onze maatschappij. OCMW Dilbeek heeft van Vlaanderen de toestemming gegeven om een tijdelijke ondersteuning toe te kennen aan kwetsbare doelgroepen. Degenen die reeds over een participatiepas beschikken, kunnen ook één waardebon ter waarde van 100 Euro per gerechtigd gezin bekomen.”, Walter Zelderloo (Schepen van Welzijn, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst, Open Vld Dilbeek).

Onder kwetsbare doelgroepen verstaan we voor Dilbeek personen die:
– hetzij in een collectieve schuldenregeling zitten,
– hetzij een verhoogde tegemoetkoming hebben,
– hetzij een inkomen hebben dat niet hoger is dan de armoededrempel, die gebruikt wordt door “iedereenverdientvakantie”.
(Voor een alleenstaande lag de Belgische armoededrempel in 2019 op 1187 Euro per maand, voor een gezin met 2 volwassenen en 2 kinderen ouder dan 14 jaar op 2493 Euro per maand.)
Bron: http://www.iedereenverdientvakantie.be/tabel-armoededrempel

Een gezin is: één of meerdere personen die officieel op hetzelfde adres gedomicilieerd zijn (al dan niet met familieband).

“De waardebon kan ingeruild worden bij de Dilbeekse lokale handelaar. De bon kan niet ingeruild worden voor geld. De bon is geldig tot en met 31 december 2021. De gezinnen die aanspraak maken worden op de hoogte gebracht van deze tijdelijke ondersteuning. Ze kunnen de bon afhalen in de welzijnspunten in Groot-Bijgaarden of Itterbeek”, aldus Walter Zelderloo.

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker