GFT, EEN VLOEK OF EEN ZEGEN ?


INTRADURA, onze afvalmaatschappij besliste begin dit jaar de GFT afvalzak in te voeren. GFT staat voor groenten, fruit- en tuiafval. De Gemeente Dilbeek voert de nieuwe afvalzak in vanaf 1.1.2023 en blijkbaar hebben heel wat mensen daar moeite mee.

Vooreerst moet wellicht worden opgemerkt dat de aankoop van de verschillende soorten afvalzakken en de prijzen aangerekend op het containerpark helemaal niet de reële kosten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval dekt. De gemeente, en dus de belastingbetaler, betaalt het verschil…en dat loopt in de honderdduizenden euro’s…  

Hoe meer er dus gesorteerd wordt, hoe meer er kan gerecycleerd worden, hoe minder er moet verbrand worden en hoe minder de belastingbetaler betaalt.

GFT wordt gecomposteerd. Dubbele winst : geen verbranding met de nadelige milieueffecten, en compostering voor hergebruik.

De invoering van de GFT afhaling gebeurt tweewekelijks. Ook het restafval zal tweewekelijks worden opgehaald.  Probleem voor GFT ?  Zou gaan  lekken, zou gaan stinken, zou sluikaval bevorderen, zou ratten aantrekken….enz.

In eerste instantie kan niets je verhinderen  zelf te composteren en te hergebruiken. Kan netjes en je compost is nuttig voor je tuin.

Met wat goede wil en enkele voorzorgsmaatregelen zijn alle ongemakken met GFT  gemakkelijk te voorkomen.

Je mag je GFT de dag van het ophalen, buitenzetten in een container (niet afgesloten).

Sla je GFT op in een kleinere plastic afgesloten container. Als die vol is ledig je die in je nieuwe witte zak. Leg eerst op de bodem wat droge (overschot) korsten brood tegen het lekken. Leg bij een volgende lediging opnieuw enkel stukken brood. Vul regelmatig aan met  een laagje tuinafval. Het zootje zal niet gaan stinken, noch gaan lekken.


En meergezinswoningen ?

De Vereniging  van mede-eigenaars  (VME)  moet het initiatief nemen om tegemoet te komen aan de eigenaars /huurders : gemeenschappelijk composteren of gemeenschappelijk opslaan. 

De  gemeente zal zoveel als mogelijk het composteren aanmoedigen.

We volgen overigens nauwgezet op of de eventuele hinder voor de bewoners het redelijke niet overstijgt. In dat geval grijpen we in.

De eerste GFT  ophaalbeurt leverde 6.000 kilo GFT op. Dat is 6 ton minder verbranding. Een succesje….

Met wat goede wil helpen we minstens de helft van het restafval de wereld uit. Met de positieve financiële en milieugevolgen.

Wordt vervolgd.

Met wat goede wil helpen we minstens de helft van het restafval de wereld uit. Met de positieve financiële en milieugevolgen.

Luc Deleu - Schepen Milieu


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker