Het W.O.P. : ben je mee?


Dinsdag 28 februari 2023 wordt het WOP (het Woon OmgevingsPlan) voor de tweede keer voorgelegd aan de Dilbeekse gemeenteraad. 

Essentieel houdt het WOP in, dat onze gemeente (in casu de dienst Ruimtelijke Ordening) een onbetwistbaar instrument in handen krijgt waarmee er kan voor gezorgd dat ‘de juiste woning op de juiste plaats’ wordt gebouwd.

Wat betekent dit?  Elke woonomgeving heeft haar eigen identiteit,   structuur en sociaal karakter.  De nabijheid van voorzieningen, het straatbeeld, de historische achtergrond van bepaalde wijken, de beschikbare publieke ruimtes spelen hierbij  een belangrijke rol.  

Vandaag houden we bij het al dan niet toekennen van omgevingsvergunningen reeds rekening met het WOP

(ter info - de omgevingsvergunning vervangt een aantal vergunningen waaronder de bouwvergunning, kapvergunning en sloopvergunning. De omgevingsvergunning is dus de nieuwe bouwvergunning). 

Gedragen door een overgrote meerderheid van de Gemeenteraad is het WOP het instrument bij uitstek om onze gemeente landelijk te houden en verdere verstedelijking tegen te gaan.

Het WOP is een onderdeel van ons Bouwkompas,  essentieel onderdeel van ons bestuursakkoord met onze coalitiepartner en essentieel onderdeel van  ons verkiezingsprogramma. 

Dilbeek blijft een landelijke,  groene en Vlaamse gemeente.

Ons bevolkingsaantal blijft toenemen  (naar 45.000 inwoners),  we voelen vaak de hete adem van Brussel in onze nek.  

De explosieve toename van de bevolking zet onze dienstverlening onder druk.  

Problemen mbt mobiliteit, leerlingencapaciteit van onze scholen, problemen met de taalkennis van onze kleuters en jongeren...zijn dagelijkse  evenwichtsoefeningen. 

Zoals steeds willen wij met Blauw Dilbeek geen enkele confrontatie uit de weg gaan.

Wij hebben een engagement aangegaan met onze burgers en houden ons daaraan en zoeken constant naar oplossingen.

Onze oprechte en uiteindelijke doelstelling is dat  Dilbeek een gemeente blijft waar het aangenaam vertoeven is en waar er met zoveel mogelijk respect voor zowel  de bewoners als de omgeving wordt omgegaan. 

Na een eerste goedkeuring door de Dilbeekse gemeenteraad van de principes van het WOP, had de Provincie Vlaams-Brabant enkele kleine opmerkingen  mbt het door ons voorgelegd plan en hieraan werd tegemoet gekomen. 

Deze (nogal omslachtige) procedures zijn noodzakelijk om van het WOP een gedragen, volwaardige en dus uitvoerbare gemeentelijke ordonnatie te maken.  

De GECORO (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening)  gaf zijn gewaardeerd positief advies. Dus we zijn hoopvol en hopen op groen licht!  . 

Onze open, groene ruimte moet gekoesterd worden! 

Met enige trots kunnen wij eveneens zeggen dat al heel wat gemeenten zich inspireerden op onze manier van aanpak. Ons voorbeeld wordt gretig gevolgd

Als eerste schepen, met als bevoegdheid ruimtelijke ordening,  is het voor mij een prioriteit om van het WOP een succes te maken.

Luc Deleu


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker