Waarom de oplossing voor het GFT afval gefaseerd verloopt.


De inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval) verloopt momenteel niet zonder problemen, wat grotendeels toe te schrijven is aan de extreme warmte die we ervaren. Deze verantwoordelijkheid valt onder INTRADURA, een samenwerkingsverband tussen 19 gemeenten.

Het wijzigen van de inzamelingsprogramma's op korte termijn is niet eenvoudig. Elke wijziging in het programma van één gemeente heeft namelijk invloed op het programma van de andere gemeenten. Het is daarom belangrijk om zorgvuldig te overwegen welke aanpassingen er gedaan kunnen worden.

Om een oplossing te bieden voor het dringende probleem rondom GFT-afval, heeft schepen Deleu het initiatief genomen om snel en efficiënt extra mogelijkheden aan te bieden aan burgers die moeite hebben met hun GFT-afval.

Sinds meer dan een week kan elke burger zonder afspraak zijn GFT-afval gratis aanbieden in de daarvoor bestemde containers op het containerpark. Er geldt een systeem van 'STOP en GO', waarbij je eenvoudigweg de parkeerplaats oprijdt (maar niet verder dan de slagboom), snel je zak achterlaat en weer vertrekt. Veel mensen maken gebruik van dit aanbod en brengen meteen ook hun zwarte zak met restafval mee.

Vanaf september wordt het inzamelingsbeleid geëvalueerd. Vanuit het College zullen we bij INTRADURA aandringen op wekelijkse inzameling van GFT-afval, minstens tijdens de warme maanden.

Om de kosten beheersbaar te houden, overwegen we om de inzameling van glas te stoppen en op strategische plaatsen in de gemeente ondergrondse containers te plaatsen. Dit zou ervoor zorgen dat het inzamelen van GFT-afval beter gefaciliteerd kan worden.

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker