Wekelijkse afhaling GFT is een feit!


In Dilbeek produceert elke inwoner jaarlijks 147 kg afval, waarvan 124 kg huisvuil is. De gemeente heeft als doel gesteld om het huisafval tegen 2030 te verminderen tot maximaal 90 kg per inwoner.

Om dit te bereiken zal statiegeld op blikjes een belangrijke bijdrage leveren, vooral omdat blikjes een aanzienlijk deel uitmaken van het zwerfvuil. Gericht afvalbeleid en gezond verstand zullen de rest moeten doen.

Het afvalbeleid wordt georganiseerd door INTRADURA, een samenwerkingsverband tussen verschillende gemeenten in en rondom Dilbeek. De Raad van Bestuur van INTRADURA, waar ook Dilbeek deel van uitmaakt, bepaalt het afvalbeleid. Elke wijziging in het afvalbeleid van één gemeente heeft uiteraard invloed op de andere gemeenten.

Een afvalophaling in Dilbeek, of het nu gaat om restafval, GFT (groente-, fruit- en tuinafval) of papier en karton, vereist de inzet van 8 vrachtwagens en het bijbehorende personeel.

Dit alles brengt aanzienlijke kosten met zich mee. De totale jaarlijkse kosten in Dilbeek voor het ophalen en verwerken van afval bedragen 2.735.000 €. Het tweewekelijks ophalen en verwerken van GFT kost 354.000 €. Het wekelijks ophalen en verwerken van GFT kost bijna het dubbele, namelijk bijna 700.000 €.

Beslissingen met betrekking tot dergelijke bedragen worden niet lichtvaardig genomen, zeker niet in financieel moeilijke tijden en gezien onze belofte om belastingen niet te verhogen. We willen ons ten stelligste aan deze belofte houden.

Is het ophalen van GFT een succes? Absoluut. In de eerste zes maanden van dit jaar werd er 442,50 ton GFT ingezameld, terwijl het restafval met 21% daalde en PMD (plastic, metaal en drankverpakkingen) met 19% steeg.

We beloofden een evaluatie van de GFT-inzameling in augustus 2023. En die evaluatie is er nu. We zijn ervan overtuigd dat wekelijkse inzameling van GFT het aandeel restafval verder zal verminderen. Restafval moet namelijk worden verbrand, wat zowel economisch als ecologisch geen goede oplossing is. GFT en PMD worden gerecycled en vereisen dus minder verwerking.

Mits goedkeuring van de Raad van Bestuur van INTRADURA, waarbij we eigenlijk geen twijfel hadden, zal vanaf 1 januari 2024 GFT wekelijks worden opgehaald, terwijl het restafval om de 14 dagen wordt opgehaald. Er verandert niets aan de inzameling van PMD, papier en glas.

We zullen ook meer nadruk leggen op composteren, zowel thuis als buitenshuis.

Zwerfvuil blijft een probleem in Dilbeek. Daarom zullen we nog meer inspanningen leveren om dit tegen te gaan. Gasboetes en terugbetaling van opruimingskosten zullen strenger worden aangepakt dan voorheen. En big brother houdt een oogje in het zeil. Mobiele camera's zullen ons helpen om degenen die geen boodschap hebben aan het selectieve afvalbeleid, te beteugelen.

Mits goedkeuring van de Raad van Bestuur van INTRADURA, waarbij we eigenlijk geen twijfel hadden, zal vanaf 1 januari 2024 GFT wekelijks worden opgehaald, terwijl het restafval om de 14 dagen wordt opgehaald. Er verandert niets aan de inzameling van PMD, papier en glas.

Schepen Luc Deleu, bevoegd voor het afvalbeleid


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker