Waarom Dilbeek een financieel gezonde gemeente is.


Dilbeek heeft hard gewerkt om haar schuldenlast te verminderen en haar financiële draagkracht te vergroten. De afgelopen jaren werd het schuldbedrag per inwoner meer dan gehalveerd, van ruim 1000 euro naar slechts 465 euro. Dit succes is te danken aan doelgericht beleid en een verantwoorde aanpak van onze financiën.

Ten opzichte van het totale inkomen van onze inwoners hebben we een schuld van slechts 25%. Dit betekent dat we onze financiële verplichtingen op een gezonde manier beheren en ervoor zorgen dat onze inkomsten in balans zijn met onze uitgaven.

Maar het gaat niet alleen om het verminderen van de schuld. Dilbeek heeft ook bewezen dat we belastingen onder controle kunnen houden,  en laat dat het stokpaardje van de Liberalen zijn.

Met een personenbelasting van 6,9% en 740 opcentiemen op onroerende voorheffing blijven we onder het Vlaams gemiddelde. Dit geeft aan dat we niet alleen financieel gezond zijn, maar ook de belastingdruk voor onze inwoners zo laag mogelijk proberen te houden.

Onze financiële gezondheid is niet alleen een kwestie van getallen, maar ook van verantwoordelijkheid en toewijding. Dilbeek is vastbesloten om een voorbeeld te zijn voor andere gemeenten als het gaat om goed financieel beheer. Dit is een basisprogrammapunt van onze coalitie, en we houden er ons aan. We zetten ons in om onze gemeente financieel gezond te houden, zodat we blijvend kunnen investeren in de toekomst van Dilbeek.

De afgelopen jaren werd het schuldbedrag per inwoner meer dan gehalveerd, Dit succes is te danken aan doelgericht beleid en een verantwoorde aanpak van onze financiën.

Marc WIllen: Schepen van Financiën


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker