ONDERWIJS IN DILBEEK: INDRUKWEKKENDE CIJFERS


  1. Als je in Dilbeek de inwoners telt met als criterium “het land van herkomst”, dan kom je aan 27.283 inwoners van Belgische herkomst en 17.413 van niet-Belgische herkomst. De evolutie van deze cijfers is zonder meer indrukwekkend. In 1990 waren er in Dilbeek 34.664 inwoners van Belgische herkomst en 1.958 inwoners van niet-Belgische herkomst.
  2. Niet onbelangrijk is ook het onderzoek naar de top tien van de herkomstnationaliteiten in Dilbeek (situatie 2023).

Belgie :                                                         27.289

Marokko :                                                       4.457

ItaliĆ« :                                                              1.461

RoemeniĆ« :                                                    1.239

Turkije :                                                            965

Dem. Republ. Congo :                                   773

Frankrijk :                                                           759

Polen :                                                                695

Spanje :                                                              690

Balkan :                                                               548

Enig idee over het aantal leerlingen die in Dilbeek het Nederlands niet als thuistaal hebben ?

In het basisonderwijs zijn dat 1.753 leerlingen of 44,2 percent van het totaal aantal leerlingen in het Dilbeekse basisonderwijs.

In het secundair onderwijs zijn er dat 783 of 34 percent. En ook hier is de evolutie niet te stoppen. Op 10 jaar tijd zijn deze percentages verdubbeld.

Deze evolutie noopt tot nadenken. En tot actie. Zo kan je bv vaststellen dat het aantal vroegtijdige schoolverlaters  bij gezinnen waar de huistaal geen Nederlands is, drie keer zo hoog ligt als bij gezinnen waar de huistaal wel Nederlands is.

Deze evolutie is een permanente uitdaging voor onze scholen, directies en leerkrachten. Dilbeek, zoals andere randgemeenten rond Brussel vraagt dan ook dringend meer middelen vanuit Onderwijs om  de kwaliteit van ons Onderwijs te kunnen blijven garanderen

Schepen van Onderwijs Luc Deleu 


Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker