Wij houden woord!


Terwijl we ons opmaken voor de naderende gemeenteraadsverkiezingen, hebben we de belastingtarieven in alle Vlaamse gemeenten onder de loep genomen.

In Dilbeek blijven de twee voornaamste belastingen, de aanvullende personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing, ver onder het Vlaamse gemiddelde. Dit resulteert in een welkome besparing voor de bewoners. Sinds 2013 is de aanvullende personenbelasting vastgesteld op 6,9 procent. Deze is ongewijzigd gebleven in de meerjarenplanning van 2024, waardoor Dilbeek onder het Vlaamse gemiddelde van 7,7 procent blijft.

De opcentiemen op de onroerende voorheffing zijn eveneens stabiel gebleven. Ze bedragen 740 voor de meeste inkomsten en 900 voor inkomsten uit industrie en materiaal. Deze tarieven liggen aanzienlijk lager dan het Vlaamse gemiddelde van 1.000 opcentiemen.

De gemeentebelastingen hebben in 2023 bijna €44 miljoen aan inkomsten voor Dilbeek opgeleverd. Voor de komende jaren wordt een vergelijkbaar bedrag verwacht.

In een tijd waarin veel gezinnen financieel druk ervaren, hebben we woord gehouden en samen met onze coalitiepartner besloten om geen extra lasten op te leggen door het verhogen van de belastingen. Het belang van de Dilbeekse gezinnen staat voorop en de gemeente blijft zich inzetten om hen zo min mogelijk financieel te belasten.

Gerelateerd nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief & ontvang al eerste ons laatste nieuws

In de kijker